miesięcznik Tramwaj Cieszyński

Miesięcznik dla Śląska Cieszyńskiego Tramwaj Cieszyński, będący społeczno-kulturalnym miesięcznikiem z lekką nutą ideologiczną.

 Poprzez działalność wydawniczą fundacja dostarcza bieżących informacji z życia regionu, promuje działania lokalnych społeczności, współpracuje z samorządami i włącza się w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.

Główną misją jest integracja społeczności Naszego regionu, aktywizacja mieszkańców do współuczestniczenia w życiu swoich wspólnot i upowszechnianie postaw obywatelskich.


redaktor naczelna

Urszula Markowska

Inne Projekty

Tramwaj Turystycznie – wydanie specjalne
JA tu i teraz.

Jeśli masz pomysł i chęć współpracy z nami…

Zapraszamy do wspólnych działań społecznych, możemy również przygotować dla Ciebie gazetę podobną do naszej.