Tramwaj Cieszyński wrócił

Wraz z końcem 2019 roku dobiegła końca realizacja transgranicznego projektu “Tramwaj Cieszyński wrócił”, w ramach którego nieformalny symbol Cieszyna i Czeskiego Cieszyna pojawił się w formie wideomappingu przestrzennego oraz dwujęzycznej wystawy upamiętniającej przystanki, na których ponad 100 lat temu zatrzymywał się tramwaj.

Wyjątkowa projekcja wyświetlona została w ostatnim dniu sierpnia na elewacji budynku przy ul. Menniczej 44 w Cieszynie. – Projekcja przyciągnęła tłumy mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, a także wielu turytów, którzy przy okazji “powrotu” cieszyńskiego tramwaju postanowili odwiedzić gród nad Olzą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, a także z efektu jednego z głównych działań projektu, jakim była sierpniowa projekcja. Naszym celem było przywrócenie choć na chwilę Tramwaju Cieszyńskiego, który w symboliczny sposób połączyłby mieszkańców z obu stron rzeki Olzy. Nasz cel został osiągnięty, dowodząc, iż Tramwaj Cieszyński to nasze dziedzictwo kulturalne wokół którego możemy pisać historię obu miast – komentuje Wojciech Krawczyk, prezes fundacji Lokalsi, która wraz ze stowarzyszeniem Člověk na hranici, realizowała transgraniczny, czesko-polski projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach mikroprojektu, który dołączył do wielu ciekawych inicjatyw realizowanych w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Co ciekawe, zaproszenie do udziału w wirtualnym przejeździe przybrało formę widokówki obrazującej cieszyńskie tramwaje na rynku w Cieszynie, a na pamiątką z magicznego wieczoru, był breloczek oddający możliwie wiernie kształt cieszyńskiego Ringhoffera.

Projekcji towarzyszyła także dwujęzyczna wystawa upamiętniająca przystanki, na których ponad 100 lat temu zatrzymywał się tramwaj. W dniu projekcji wystawa rozstawiona została w miejscach, gdzie znajdowały się przystanki, a następnie odbyła swego rodzaju podróż do Galerii Ceglanej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury COK Dom Narodowy oraz galerii “Půda”, znajdującej się w Ośrodku Kultury KaSS Střelnice w Czeskim Cieszynie. – Wystawa w formie dwujęzycznych plansz wzbudziła spore zainteresowanie osób spacerujących ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Również umieszczenie jej w obu ośrodkach kultury okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż osoby, które nie zdążyły zobaczyć jej w przestrzeni miasta mogły nadrobić swoje zaległości i w dogodnym terminie zapoznać się z jej treścią – komentuje Petra Slováček Rypienová, dyrektorka wykonawcza stowarzyszenia Člověk na hranici.

Co dalej z Tramwajem Cieszyńskim? Partnerzy projektu planują kolejne działania, dzięki którym podróż tramwajem będzie trwać! – Materiał z wideomappingu jest do dyspozycji wszystkich podmiotów zainteresowanych jego ponownym wyświetleniem. W miarę możliwości będziemy także podróżować z wystawą, która ma dostarczyć informacji o historii Tramwaju Cieszyńskiego także poza granicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Jedno jest pewne. To nie ostatnie wspólne działanie obu partnerów projektu, którzy realizację unijnego projektu zakończyli wraz z końcem 2019 roku – wyjaśnia Stefan Mańka, koordynator projektu “Tramwaj Cieszyński wrócił” i dodaje, iż wirutalna podróż Tramwajem Cieszyńskim możliwa jest na stronie internetowej www.cloveknahranici.eu, gdzie w zakładce “Tramwaj/Tramvaj”, dostępne są wszystkie plansze dwujęzycznej wystawy oraz film nagrany podczas jego sierpniowego “przejazdu”.

Projekt “Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!” dofinansowany został przez Unię Europejską ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885 || Projekt “Tramwaj Cieszyński wrócił!Těšínská tramvaj se vrátila!” je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020. Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001885